ویزای مولتی کانادا | وقت سفارت کانادا | وقت سفارت آمریکا | وقت سفارت انگلیس| ویزای شینگن| ویزای ازبکستان| تور باکو

اخبار روز

سرنوشتی جدید برای هواپیماهای اسقاط شده
لوفت هانزا طیف وسیعی از لوازم زندگی و مبلمان خانگی ساخته شده از قطعات و ضایعات هواپیما را رونمایی کرد. این شرکت به
چند درخت برای جبران آلودگی هر پرواز کافی است
تری دام یک وبسایت است که به شما پیشنهاد می دهد برای جبران آلودگی سوخت های فسیلی درخت بکارید . این سایت میزان آلودگی هر
نرم افزاری جدید برای مدیریت ایرلاین ها
شرکت مشاور حمل و نقل هوایی Morten Beyer & Agnew (mba) یک نرم افزار پیش بینی و تجزیه تحلیل تعمیر و نگهداری هواپیما
1 2 3

سامانه ساخت قطعات و سیستم های هواپیما

  • ثبت نام
  • قطعات
  • سازندگان

شرکت های توانمند در ساخت قطعات و سیستم های هواپیما می توانند با پر کردن فرم زیر، آمادگی خود را برای پیوستن به این پویش مهم اعلام کنند.

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
Name: Trim Actuator Cartridge
P/N: 8236-900


Name: Cartridge H20 Bottle
P/N:201386


Name: O-Ring
P/N: AS3209-029


Name: Cartridge
P/N: 472001


Name: Blind Screen
P/N: 170-14192-190
P/N: 25-23-24-01B-020


Name: Eye Ball
P/N: 9XX620560-01
P/N: 1747-19


Name:Stud
P/N: AV1212P


Name: Pane
P/N: NP158824-101


Name: Blind Roller
P/N: S0003024100200


Name:Dual Heat Exchanger
P/N: 2340356-3


Name:Tic Valve
P/N: 5618C000


Name: Sleeve
P/N: 60S36090103-206


Name: Shroud
P/N: S3618155400100


Name: Insulation
P/N: DM4664-36509-00


Name: Hose
P/N: 2201859-35
P/N: 5372C028


Name: HYD Return Filter
P/N: QA03996


Name:Main Wheel Tire Assy.
P/N: C20586110


Name: Nose Wheel Tire Assy.
P/N:


Name: Bleed Cross Feed Valve
P/N: 3290196-10


Name: Air Cycle Unit
P/N: 2205120-1


Name: Fuel Nozzle Set
P/N: PW100FN


Name: Propeller Brake Assy
P/N: 3038140


Name: INSULATOR
P/N: 47-9014-01


Name:Canister
P/N: 00-12964-01


Name: Cusion Molded - FW
P/N: 00-12959-01


Name:Cusion Molded - AFT
P/N: 00-12960-01


Name:Cusion Molded - FW
P/N: 00-12955-01


Name:Cusion Molded - AFT
P/N: 00-12972-01


Name:Filter Element - Fuel Heater
P/N:3059776-01


Name:Filter Element - Fuel Pump Outlet
P/N: 5905587 OR 5914299


Name:Filter Element - Oil Pressure
P/N:3112895-01 OR 3034190 OR 3059253-01 OR 3059255-01


Name:Filter Element - Oil Scavange
P/N: 3036376 OR 3029315 OR 3034508 OR 3059256-01


Name:Seal
P/N:3022383
3022375
3121689-01
490-250
RA50A54
3038450
5058-072


Name: Packing
P/N: AS3209-133
MS9967-046
M83248-1-157
M83248-1-012
M83248-1-013
M83248-1-009


Name:Galley Latch
P/N: A20019-13


Name: Hatrack Actuator
P/N: ASNA2151-04


Name:Hatrack Spring
P/N: S2521024620000


Name: Door (Access Panel)
P/N: H5000-3


Name:DC ST / Gen O-Ring
P/N:


Name:Fuel No. 3 O-Ring
P/N: ST3367-009


Name: ROD
P/N: S54110208000000


Name: BELLOWS
P/N: B38766
BA202825


Name: HOSE
P/N: 5372C094


Name: PIPE
P/N: 5599C033


Name: HOSE (BELLOWS)
P/N: S2158147020000


Name:HOSEING
P/N: 32101001220700


Name:Errosion Film
P/N:R810405-1 OR R810405-3


Name: BALL SEPERATOR (4 BLADED)
P/N: 810481-1


Name: BALL SEPERATOR (6 BLADED)
P/N: 815522-1


Name:SUPPORT RING (4 BLADED)
P/N: 815521-1


Name: SUPPORT RING (6 BLADED)
P/N: 815549-1


Name: PASSENGER SEAT ACTUATOR
P/N:HL11200-37


Name: COLLAR (4 BLADED)
P/N: 815556-1


Name: SCREW
P/N: ASNA0119-26


Name:SCREW
P/N:ASNA0119-35


Name: CLAMP
P/N: NSA5516C04NV
NSA5516CA06N
NSA5516CA10NV
NSA5516C12NE
NSA5516C13NV
NSA5516C14NV
NSA5516C18NV
ASNA2145-05
ASNA2145-07


Name: ROD
P/N:ASNA2151-09


Name: PIN
P/N: ????


Name: PENCIL HOLDER
P/N:ASNA2094-02


Name: CUP HOLDER
P/N:NSA7004-01


Name: SERVICE/ACCESS DOOR LATCH
P/N: NTA12950-09M
(NTA12950-09P)
(NTA12950-09R)


Name: CABIN WINDOW GASKET
P/N:10S5617004-202


Name: CHECK VALVE
P/N: 41173B01


Name: WATER VALVE
P/N: B97N19-201


Name: DOOR HINGE
P/N: S2521305620000


Name: WINDOW CURTAIN UNIT ASSY. (BLIND-ROLLER,PASSENGER)
P/N: 170-116-13-990
(170-11614-990)


Name: INNER PANE
P/N: 10S5617002-200


Name:OUTER PANE
P/N:10S5617003-206


Name: BLIND REVEAL ASSY
P/N:


Name:SCREEN-BLIND ORANGE
P/N:170-14047-280


Name: IGNITER PLUG
P/N:CH34817


Name: CANISTER
P/N:00-12964-01


Name: GASKET
P/N:ST3224-02 (IC: ST3223-02)


Name: GCU
P/N:2432-30


Name: BUS PWR CONT UNIT
P/N:105003-2


Name: Handset
P/N:AH2542BA02


Name: Battery EMER
P/N:301-2001


Name: Transmitter-Oil Temp
P/N:8316-103-00-10


Name:AC GEN
P/N: 20032-2


Name:AC GEN
P/N: 20032-2


Name:DC GEN
P/N: 8260-123


Name:Audio Control Panel
P/N: ACP2531


Name: EEC
P/N: 810800-1-002


Name:VHF/COMM Control Panel
P/N:822-1120-003


Name:Compensator
P/N: 81000-39


Name:MFC
P/N: 35-0A5-3001-102
LA4E20606HM0100


Name:ACP
P/N:ACP2531


Name:BALLAST INVERTER
P/N: 37-17-2
37-16


Name:O-RING DC GEN
P/N: NSA8203-113


Name:DIVERTER STRIP
P/N: 16795


Name:BRUSH (BLOCK)
P/N: 738466-5


Name:BRUSH ( S/G)
P/N: P601952


Name:Logo Light Cover (CROWN)
P/N:4218365


Name:Lead
P/N: 765484-1


Name:Brush
P/N: 738466-5


Name:Seven Segment TAT/SAT IND.
P/N: KW1055


Name: Seven Segment Fuel IND.
P/N: KW2045


Name:Ignition Cable
P/N: 3117291-01


Name:Oxygen Mask
P/N:174595-02


Name:Taxi Light
P/N:GE4626


Name:Landing Light
P/N: GE 4681


Name:Beacon Light
P/N: R25-1M2CW


Name:NAV LIGHT BASE
P/N: 291-31 & 291-21


Name:Rear NAV Light Base
P/N: 291-10


Name:Storm Light
P/N: E0388-01


Name:Logo Light
P/N: 3067556


Name:Logo Light Assy.
P/N: 4213966


Name:Landing Light
P/N: GE 4681


Name:Landing Light
P/N: GE 4681


Name:Landing Light
P/N: GE 4681


Name:Landing Light
P/N: GE 4681


Name:Landing Light
P/N: GE 4681


Name: IND1N
P/N: 8DJ81WCW4


Name: ENGINE PRESSURE RATIO IND
P/N:2047-02-1


Name: RADIO ALT IND
P/N: 622-4563-004


Name: HORIZON SITUATION IND(H.S.I)
P/N: 4038930-901


Name: ALTITUDE DIRECTOR IND(A.D.I)
P/N: 4019700-903


Name: STANDBY HORIZON IND
P/N: 705-15V1M1


Name:COMPASS IND
P/N: 2587567


Name: HAND SET
P/N: 686-1000-002


Name:EMERGENCY LIGHT
P/N: 10-0119-1


Name:BECONE LIGHT
P/N: 30-1099-1


Name:G.C.U
P/N: 947F945-3


Name: B.C.U
P/N: 947F946-3


Name: A.C.P AUDIO CONTROL PNL
P/N: G3737


Name: BATTERY PACK
P/N: ABS-3110


Name: STALL WARNING COMPUTER
P/N: 964-0449-002


Name: ADF RECIEVER
P/N: 622-5222-001


Name:PASSENGER ADRESS AMPLIFIER
P/N: 622-4487-001


Name: TRANSMITER FUEL FLOW
P/N: 8TJ85GCG2


Name: ANTI ICE VALVE
P/N: 320115


Name: OXY REGULATOR
P/N: 56001C1A-E23B


Name: VALVE FUEL
P/N: AV16B176D


Name: TEMP CONTROL VALVE
P/N: 321858-3-1


Name: TRANSMITER
P/N: 8TJ856LG2


Name:STARTER VALVE
P/N: 392796-2-1


Name: E.G.P.W.S
P/N: 965-1076-001-216-216


Name:BALAST
P/N: 03980


Name:DISCHARGER
P/N: 16305


Name:LAMP
P/N: 4559


Name:LAMP
P/N:4557


Name:LAMP
P/N: 4551


Name:STROBE LIGHT
P/N:GE16720-010


Name:LAMP
P/N: F30T12/CW/RS


Name:LAMP
P/N:L15W/31-830


Name: BOLT
P/N: 2604183


Name:BOLT
P/N: PBF1559D


Name: NUT
P/N: 2600545


Name:SEAT BELT
P/N: 502021411-2251


Name: HANDLE
P/N: 3614120-3


Name:BRACKET
P/N: 4920233-1


Name:CLAMP
P/N: BACC10GY400


Name: SEAL
P/N: 9535924


Name: BRACKET
P/N: 61423-844342


Name: LANDING GEAR ACTUATOR
P/N: 63240


Name: SWITCH
P/N: H20-24B


Name: FUEL VALVE
P/N: AV16B1736D


Name:GEN TACHOMETER
P/N: 2CM9ABH7


Name:AC MOTOR
P/N: 2-2022014


Name: STEERING ACT
P/N: 5001-3934689


Name: AFT STAIR ACT
P/N: 5001-5961892


Name: CLOCK ASSY
P/N: 2600-05-1


Name: INDICATOR ASSY-STANDBY HORIZON
P/N: 705-15V1


Name: INDICATOR ASSY-STBY AIRSPEED ALTM
P/N:WL102AMS3


Name: OVEN CONTROL PANEL
P/N: 8101-01-4000


Name: OVEN-HINGE
P/N: 72068050


Name: LIGHT ASSY AFT POSITION
P/N: 702495


Name: PANEL ASSY FLIGHT(FMCDU)
P/N: 4058000-904


Name: PASSENGER SEAT BELT ASSY
P/N: 5900-70-060


Name: SIDE WALL PANEL
P/N: 5952323-4000V58


Name: BRAKE ASSY-MAIN
P/N:2-1474-7


Name: TIRE MAIN H40X14.5-19-26
P/N:419K62T1


Name: TIRE NOSE 27x7-75-15
P/N: 275K22-1


Name: PACKING CSD
P/N: AS3209-018


Name: PACKING
P/N: M83248-1-014


Name: ELEMENT-FILTER (DISPOSABLE)(CSD OIL)
P/N: 7578137-101


Name: FILTER ENGING OIL
P/N: 7578678


Name: LAMP-(LOGO LIGHT)
P/N: Q4632


Name: LAMP(V24446)
P/N: 4551


Name: SIDE COVER ARM REST RIGHT
P/N:CASP-129-R


Name: BUMPER RIGHT
P/N:CASP-099-R


Name: FOOD TABLE
P/N:CASP-115


Name: LOWER ARM REST COVER RIGHT
P/N:CASP-038-R-CPZ


Name: SIDE COVER ARM REST LIFT
P/N:CASP-011-L-CPZ


Name: ARMREST HEAD
P/N:CASP-042


Name: HAND SET
P/N:686-1000-002


Name: AEROSHELL GREASE 7
P/N:MIL-G-23827


Name: SKYDROL
P/N:SKYDROL 500B-4


Name: MOBIL JET OIL II
P/N:MIL-23699


Name: PACKING
P/N:2601284


Name: FILTER ELEMENT-FUEL
P/N: 65-90305-84/CA01962B


Name:COVER
P/N: IRD5754052620000


Name: SHIM
P/N:IR201587604


Name: CORNER
P/N:IR139-00-110-00


Name: BRAKE ASSY
P/N: C20225510


Name:TUBE ADJUSTER
P/N: A35041


Name: TUBE ADJUSTER
P/N: A35171


Name:FOAM , SEAT BACK REST
P/N: SB3-006002-01 ( N.S)


Name: FOAM , SEAT BACK REST
P/N: SB3-006-015-01


Name:FOAM , SEAT BOTTOM
P/N:5B3-006-001-01


Name:FOAM , SEAT BOTTOM
P/N: SB3-006-001-02 (N.S)


Name:DRUM
P/N: 2510900100-24


Name: SMOKE DETECTOR
P/N: PPA1100-00


Name: IGNITION EXITER
P/N: 9238M66P07


Name: F.C.U
P/N: K217ABM11


Name: E.L.A.C
P/N: 3945129100


Name: F.M.G.C
P/N: C13042AA03


Name:WEATHER RADAR
P/N: 2041444-401


Name: VOR MARKER
P/N: 2041230-3521


Name: A.D.M
P/N: PG1152AC03


Name: FLOW SENSOR
P/N:768A0000-03


Name: SERVO VALVE
P/N:A68793-002


Name: DDRMI
P/N: 63543-253


Name: PRINTER
P/N: 8055515


Name:BUSH
P/N: IRD5755102320000


Name: FUEL NOZZLE
P/N: 2A1637


Name: HPT1 BLADE
P/N: 2A1221


Name: HPT1 SHROUD
P/N: 2A1115


Name: HPT2 BLADE
P/N: 2A8902


Name: HPT2 SHROUD
P/N: 2A0108


Name: NGV1
P/N: 2A5591


Name: NGV2
P/N: 2A3272


Name:BRACKET
P/N:IRBR001


Name: RING
P/N:IRA5796833020000


Name: ARM
P/N:IR640-00-062-02


Name: BUSH
P/N:IRA5537014020000


Name:BRACKET
P/N: IRA2567080320000


Name: BUSH
P/N:IRNSA5121-07-120


Name:BUSH
P/N: IRA5527117820200


Name: HANDEL
P/N:IRL32A300-147-3


Name:WASHER
P/N:IRDAN125-4


Name:SEGMENT
P/N: IR1474M88G03


Name:FITTING
P/N: IRD2547030220000


Name: BRAKE ASSY
P/N: C20210610


Name:WHEEL ASSY(NOSE)
P/N: 286351005


Name: TIRE NOSE
P/N: APR06500


Name:SEAL
P/N: 4801-11


Name: BOOT BELLOWS
P/N: 4802-27


Name:SEAL LIP
P/N: 70227-1


Name: SEAL LIP
P/N: 70227-3


Name: POPPET
P/N:50273-503


Name: POPPET
P/N:50273-501


Name: DIAPHRAGM FLUSH VALVE
P/N: 50216-3


Name: CAP END
P/N: 50359-1


Name: BODY
P/N: 50365-1


Name:DOME
P/N:50218-1


Name:SHIM
P/N:70866-1


Name: CUSHION BACKREST
P/N: 95-000730B431-0


Name: CUSHION BOTTOM
P/N:91-011720B331-0


Name: CONTROL CABLE
P/N: V40-y-423-02


Name: LATCH ASSY PLATE
P/N:85-000600-460-0


Name: COVER TABLE LATCH
P/N: 90-000600-007-0


Name: ARMCAP ASSY
P/N: 95-000602-200-0


Name: ESCUSHION FRONT
P/N: 95-000600-100-0


Name: ASHTRAY FALSE
P/N: 95-000600-110-0


Name:BOTTOM SHEET ASSY
P/N: 95-005107-900-0


Name: RECLINE LOCK
P/N: 08-10215


Name:SPRING POCKET
P/N: 95-000605-005-0


Name: ---
P/N: SICMA 7151 SERIES


Name: CLIP
P/N: 77-000210-022-0


Name: HYDROLOCK
P/N: HL-11200-37


Name: CUSHION BACKREST
P/N:70-000714B431-0


Name: ---
P/N: PTC 940-08CX & 940-08AK


Name:COVER ARM
P/N:94765-17


Name: COVER ARM
P/N: 94765-18


Name: COVER ARM
P/N: 94765-5


Name: COVER ARM
P/N:94765-7


Name: COVER ARM
P/N: 94765-8


Name:ESCUSHION ARM
P/N: 94699-7


Name: ESCUSHION ARM
P/N:94699-8


Name:ESCUSHION ARM
P/N: 94699-9


Name: PLATE BLANK
P/N: 94846-3


Name:HYDROLOCK
P/N: 083484-001


Name:SPRING
P/N:98004-1


Name:TABLE LATCH
P/N: 88656-37


Name:---
P/N:SICMA 9135 SERIES


Name:CUSHION BACKREST
P/N:IR91-000710C430-0


Name:CUSHION BOTTOM
P/N:91-000706B331-0


Name:LAMP
P/N: 90-000151-900-0


Name:---
P/N:SICMA 65D8 SERIES


Name: ASHTRAY
P/N:65-000601-950-0


Name: ---
P/N:SICMA 9165 SERIES


Name:BACKREST CUSHION
P/N: 90-000790B431-0


Name:BOTTOM CUSHION
P/N: 91-001708B331-0


Name: ---
P/N: RECARO 377 SERIES


Name:SEAT PAN ASSY
P/N: 139-00-240-24


Name:ARMCAP ASSY
P/N: 139-00-311-94AM


Name:ACTUATOR
P/N:103881


Name: ---
P/N: SICMA 65D8 SERIES


Name: LOCK ASSY
P/N:41000-509-100-0


Name: HYDROLOCK
P/N: 65-003850-050-0


Name: HYDROLOCK
P/N: 082600-0250N


Name:---
P/N: RECARO 647 SERIES


Name:HYDROLOCK
P/N: 640-00-040-12


Name: ---
P/N: ALL AIRCRAFT


Name: VINYL
P/N: 70F1-KA3619-01M2N1


Name: VINYL
P/N:70F1-6231M2N1


Name:SEAT COVER
P/N: IR720-3-59


Name:SEAT COVER
P/N:IR720-3-63


Name: SEAT COVER
P/N:720-3-57


Name: SEAT COVER
P/N:720-3-55


Name: CARPET
P/N: 720-3-99


Name: CARPET
P/N: 720-3-98


Name: Cover
P/N: IR90-602A850-1-H034


Name:Cover
P/N:IR90-000600A705-1-H034


Name: Cover
P/N:IRA2528028200100-2.47


Name: Cover
P/N:IR1000600A070-2-H022


Name: Cover
P/N: IR90-650A650-2H034


Name: Cover
P/N: IR90-000650A600-2-H034


Name: Cover
P/N: IR70-000630A500-0-2.47


Name: Cover
P/N: IR095405-007-2.47


Name: Cover
P/N: IR640-00-320-05BY-2.47


Name:WASHER
P/N: IRA67060-001


Name: SHAFT DRIVE
P/N: IR2A058-0263


Name: NUT
P/N:IR5008-02-011-06


Name: BRAKE ASSY
P/N:5011809-3


Name: BOOT BELLOWS
P/N:14300-89


Name: PLUG VALVE SEAL
P/N:4801-12


Name: FAN ASSY
P/N:E32500PK1


Name: HEAT EXCH.
P/N: 2340932-1


Name: FILTER
P/N: QA0137


Name: FILTER
P/N: QA05779


Name: FILTER
P/N: QA04685


Name: SEAL
P/N: BE20059


Name: FILTER
P/N: 3609088-1


Name:FILTER
P/N: QA06101


Name:WIND SHIELD ASSY
P/N: D20543-403


Name:CANDONSOR
P/N: 340936-1


Name: SEAL
P/N: BE20062


Name: THERMOSTAT
P/N: 129118-1-1


Name: FILTER
P/N: MPA30502


Name: DUCT ASSY
P/N: W98608-401


Name: ROLLER ASSY
P/N: A26495-401


Name: FAIRING
P/N: A26496-001


Name: FILTER
P/N: MFFA370


Name: BUFFER
P/N: 200392605


Name: BRAKE ASSY
P/N: 5011809-3


Name: IGNITER
P/N: Y183-6


Name: FILTER
P/N: 3882440-1


Name: CONNECTOR
P/N: JR26381


Name: FUEL NOZZLE
P/N: 6830096E19


Name: HPT1 BLADE
P/N: JR31643


Name: HPT1 SEAL SEGMENT
P/N: JR31926A


Name: HPT2 BLADE
P/N: JR31906


Name: HPT2 SEAL SEGMENT
P/N: JR31807A


Name: LINER
P/N: JR35296A


Name: LPT NGV1
P/N: JR30575A


Name: NGV1
P/N: JR34270A


Name: NGV2
P/N: JR34302A


Name: THERMOCOUPLE
P/N: 684-6-34


Name: lift dumper cont. BOX
P/N: 9544258-1


Name: ADF Control PNL
P/N: LG6204-12


Name: Ballast Unit
P/N: 3247-30


Name: HYD. Fuel SYS
P/N: 9401037


Name: EMG.BATT.PACK
P/N: 61-0478-9


Name: Oven Control
P/N: 7110-26-0000


Name: W radar CTL PNL
P/N: 622-5129-106


Name: Landing Light
P/N: 45-0234-3


Name: Hand Microphone
P/N: 85-03-06215-04


Name: Audio Control PNL
P/N: G6937-19


Name: Monitor Assv -Rudder Limiter
P/N: EARLM8504-413


Name: WX Radar ANTENNA Drive
P/N: 622-5135-202


Name: Ballast
P/N: 3247-30


Name: PASSENGER ADDRESS UNIT
P/N: 622-5342-001


Name:HAND SET
P/N: 750T2112-1


Name:ENGINE FAILURE SENSING UNIT
P/N: EAEFD8534-405


Name: VHF CONTROL PANEL
P/N: G7400-35


Name: CABIN PRESSURE SELECTOR PNL
P/N: 2118386-9


Name: CPT
P/N: 0202KIP02-004


Name: AFCAS CONTROL PNL
P/N: 622-7480-301

Name:Starter Generator
P/N:150SG-122Q
524-031


Name:Booster Pump
P/N:P94B12-207
P94B12-209


Name:AIR SPEED IND
P/N:38399-490-02
38399-480-02
38399-330-02


Name:ALTITUDE ENCODER
P/N:39600-584


Name:DIRECTION IND.
P/N:200DCL28
2051BL


Name:RAD-COMPASS IND.
P/N:066-3063-00


Name:RECEIVER ADF KR87
P/N:066-01072-0004


Name:STAND-BY COMPASS
P/N:KCA-0113-W
1007KCA1


Name:STAND-BY HORIZON
P/N:505-2-B


Name:TRANSPONDER
P/N:066-1062-00


Name:VERTICAL SPEED INDICATOR
P/N:7030C27


Name:TRANSPONDER
P/N:066-1062-00


Name:VERTICAL SPEED INDICATOR
P/N:7030C27


Name:G.P.S. NAV. SYS
P/N:81439-02-240D


Name:GPS ANTENNA
P/N:16248-11


Name:ADF Receiver King
P/N:006-05184-0006


Name:AMPLIFIRE COUPLER KAC 952
P/N:064-01017-0001


Name:SSB CONTROL UNIT
P/N:064-1016-00


Name:HF Radio King
P/N:064-1054-00


Name:TRANSCEIVER VHF/AM KY 196A
P/N:064-1054-30


Name:VEMD
P/N:B19030MD03
B19030MD05


Name:CARD ASU N_1
P/N:SE04686


Name:CARD ASU N_2
P/N:SE08451


Name:FAILURE WARNING PANEL
P/N:022TA1101


Name:PCB EMERGENCY REGULATION
P/N:5007-155-00-20


Name: DIGITAL ENGINE CONTROL UNIT(DECU)
P/N:70BMB01020


Name: ENGINE OIL PUMP
P/N: 0-292-12-507-0


Name: FUEL PRESS. INDICATOR
P/N: 64818-303-1


Name: FUEL PRESSURE TRX.
P/N: 64279-200-2
704A37-643-000


Name: FUEL QUANTITY IND.
P/N: DHS775-120.130


Name: FUEL QUANTITY TRX.
P/N: 758-355-2


Name: LOW OIL PRESS. SW.
P/N: 9-550-17-083-0


Name: NAV.RECEIVER
P/N: 066-1067-00


Name: OIL PRESS. TRX. ENG
P/N: 64279-004-1


Name:OIL PUMP XMSN
P/N: 350A32-0400-00M


Name:PCB FIRE DETECTOR
P/N:2431


Name: POWER SUPPLY (ANTI COLL.)
P/N: 356-H-28-02


Name: PRESS. SWITCH
P/N: S-1120-021-090


Name:RAD-COMPASS IND.
P/N: 066-3063-00


Name:TURN & BANK IND
P/N: UI9560N562


Name:RECEIVER ADF KR87
P/N: 066-01072-0004


Name:TRANSCEIVER VOR/VHF KX165A
P/N: 06910330101


Name:TRANSPONDER
P/N: 066-1062-00
010-00188-00


Name:VERTICAL SPEED INDICATOR
P/N: 7030C189


Name:VOR.INDICATOR
P/N: 066-3034-02


Name:VOR/LOC ANTENNA
P/N: 3101-80-A


Name:INTER COMM. SYS
P/N: 010-00152-01
AMS43TS0


Name: Micro Pump
P/N: 0044735130
0044735070
0044735050
0044735030
0044615010
0044560000


Name: .AIR SPEED IND
P/N:3160S73-47-905
3160S76-21-908
9103-5


Name: Artificial Horizon IND
P/N: 851-1


Name: ALTIMETER
P/N: 3160S73-47-903
64130-103-1


Name: . Rate of Climb Ind
P/N: 3160S73-47-904
21856-1


Name: .COLLECTIVE PITCH IND
P/N: 3160S73-47-902
3160S76-21-905


Name: .DUAL TACHO IND
P/N: 3160S76-21-904
3160S76-21-911


Name: .ENG. OIL PRESS./TEMP. IND
P/N:3160S73-47-940
3160S76-16-905
3160S73-47-840
3160S76-16-904


Name: .FUEL QUANTITY IND
P/N: 64-830-001-2
3130S90-00-128


Name: PYROMETRIC INDICATOR (T4 indicator)
P/N: 3160S76-16-906
3160-73-47-940
3160S73-47-979


Name: .A.D.F. IND
P/N:0311.170-912(IND.)
ID2070


Name:Directional Gyro
P/N: 830-1


Name: COMPASS
P/N: K5294
KCA 0104W


Name: TURN & BANK IND
P/N: 3130S73-76-297


Name: G.P.S Trimble
P/N: 81439-02-240D


Name: A.D.F. RECEIVER
P/N: 0311.170-912
AD2070


Name: A.D.F.ANTENNA
P/N: 0311.170-912
ANT2070


Name: TRANSPONDER
P/N: BXP6402-1R-01


Name: ADRESS MODULE
P/N: AM6400-1-01


Name: BLIND ENCODER
P/N: BE6400-01-(01)


Name: Regulator Valve
P/N:3160S73-30-906


Name: NANOMETRIC CONTACTOR(Pressure Switch)
P/N: 3160S73-30-901


Name:HF RADIO (HF TRANSCEIVER)
P/N: 99912/99914


Name: HF.CONTROL UNIT
P/N:99897


Name:HF TUNE ABLE ANTENNA
P/N: AC31A-1


Name:VSWR SENSOR
P/N: AC31-3


Name:INTER COMM. SYS. (ICS Becker)
P/N: 867-659-921
AS3100-(35)-01


Name: VHF TRANSCEIVER (VHF Becker)
P/N: 726-486-910
AR2011/25A


Name: VHF VOLTAGE REGULATOR
P/N: 0726-486-910
VR2011


Name: Thermal Switch (M.G.B)
P/N:1-1078-FH


Name:COLLECTIVE PITCH TRX.
P/N:1936-03
1936-BA


Name:Fuel Press. Diff. Switch
P/N:1-1023 BV


Name: Booster Pump
P/N: 205-060-606-003
205-060-607-005


Name: A.D.F. IND.
P/N: 0311.170-912


Name: A.D.F. RECEIVER
P/N: 0311.170-912


Name: A.D.F.ANTENNA
P/N: 0311.170-912


Name: ACTUATOR LINEAR
P/N: 0311.170-912


Name: AIR SPEED IND.
P/N:AC131A
S15KAW


Name: ALTIMETER
P/N: A35MA
212-070-238-003


Name: AMPLIFIRE COUPLER KAC 952
P/N: 064-01017-0001


Name: ANTENNA GA56
P/N:0101004001


Name:ATTITUDE IND.
P/N: RCA26BK-9
141400-01-01
DSA274
102550


Name: COMM.CONTROL PANEL
P/N: 212-077-200-001
212-077-200-003


Name: COMPASS
P/N: CB2100T6C
CB-2100T4


Name: COURSE IND
P/N: 212-070-180-001
212-070-180-003


Name: DIRECTIONAL GYRO
P/N: 2587193-43
2587193-33


Name: EXCITER IGNITION
P/N: 1-300-363-01 , 02 , 03 , 04


Name: FREE AIR TEMP. IND
P/N: 22-294-01-B


Name: FUEL PRESS. IND
P/N: 217-02111
205-075-807-001


Name: FUEL PRESSURE TRX
P/N: 130-020-1


Name: FUEL QTY. IND
P/N: 393004-051


Name: GAS PRODUCER IND.
P/N: 205-070-283-003


Name: GENERATOR TACHO
P/N: GEU7A


Name:GENERATOR TACHO
P/N: 32005-005


Name: GPS RECEIVER GNS
P/N: 0110083600


Name: OIL PRESS. IND.
P/N: 205-075-158-001
217-00141
217A100


Name:GENERATOR-OXYGEN
P/N: 117042-02


Name: GENERATOR-OXYGEN
P/N:117042-03


Name: FILTER
P/N: 150G


Name: NUT
P/N: 1639M26P02


Name: SEAL
P/N:1856M21P01


Name: PIN LOCK CPRSR BLADE
P/N: 2-100-057-01


Name: PACKING
P/N: 2-303-914-01


Name: PACKING
P/N: 2-310-019-01


Name: PACKING
P/N: 2-310-021-01


Name: SEAL
P/N: 236136


Name: SPRING
P/N: 2710980-1WE


Name:WASHER
P/N: 2A0327


Name: SPLICE
P/N: 323975


Name: NUT
P/N: 4W0001


Name: NUT-DBL HEX
P/N: 635E901P03WE


Name: NUT
P/N: 705B813P2


Name: FILTER ELEMENT
P/N: 7588429


Name:NUT
P/N: 9109M89P04


Name: SEAL
P/N: 9686M18P47


Name: SEAL, STATOR, HPT
P/N: 9686M18P48


Name: SEAL
P/N:9686M18P50


Name: WASHER
P/N: A5461113820100


Name:WASHER
P/N: ABS0208-01


Name: RECEPTACLE
P/N:ABS0337-01A


Name:WASHER LOCK
P/N: ABS0338-01


Name: NUT
P/N: ABS0365-3-1


Name:RECEPTACLE
P/N: ABS0368-01


Name: SEAL
P/N: AEC-3101


Name: WASHER
P/N: AN960-416


Name: WASHER
P/N:AN960C10L


Name:WASHER
P/N:AN960PD416


Name:WASHER
P/N:AN960PD8


Name:PACKING-PREFORMED
P/N: AS3209-010


Name: PACKING
P/N:AS3209-227


Name: WASHER
P/N:ASNA2397-10L


Name: WASHER
P/N:ASNA2397-3L


Name:NUT
P/N: ASNA2528-5


Name:SPLICE
P/N: ASNE0360RK1816


Name: SPLICE
P/N: ASNE0360RK24-24


Name:NUT
P/N: BACN10JC3CD


Name:NUT
P/N: BACN10YT3CD


Name:TERMINAL
P/N:BACT12AC8


Name: WASHER
P/N: BACW10BP3DP


Name: WASHER
P/N: BACW10UC10


Name: PLUG
P/N: D369-P99-NP1


Name:RECEPTACLE
P/N: D369-R99-NS1


Name:WASHER CONTERSUNK
P/N: DAN125-5


Name:CLIP
P/N: DAN313-01


Name: SEAL
P/N: DEC2-300-778-01


Name: SPLICE
P/N:E0360RK2220


Name: SOCKET
P/N: EN3155-019F2018


Name:NUT
P/N: FN12M02


Name:SEAL-RING
P/N:GTS352-905


Name:NUT
P/N:H19200C3


Name: CLAMP
P/N:J1220G10


Name:PACKING
P/N:J221P017WE


Name: PACKING
P/N:J221P905WE


Name: NUT
P/N: J980P06


Name:SEAL-RING
P/N: JA9016M30P02


Name: WASHER-FLANGED
P/N:JA9206M79P01


Name:PACKING
P/N:JA9365M41P117


Name: NUT
P/N: KT1713M41P04


Name: NUT
P/N: KT9109M73P04


Name:SOCKET
P/N: M39029-57-354


Name: PIN REMOVAL
P/N: M81969-14-01


Name: REMOVAL TOOL
P/N:M81969-14-02


Name:PIN REMOVAL
P/N: M81969-14-03


Name:PIN RIMOVAL
P/N: M81969-14-11


Name: PACKING-PREFORMED
P/N:M83248-1-012


Name: PACKING
P/N:M83248-1-014


Name:PACKING-PREFORMED
P/N:M83248-1-024


Name:PACKING
P/N:M83248-1-226


Name: PACKING-PREFORMED
P/N:M83248-1-243


Name: PACKING-PREFORMED
P/N: M83248-1-912


Name: PACKING
P/N:M83248-2-243


Name: SEAL
P/N: M9397M81P02


Name: DESSICANT BAGS
P/N: MIL-D-3464


Name: NUT
P/N: MS21042-04


Name: NUT
P/N: MS21042-3


Name:NUT
P/N: MS21042L3


Name: NUT
P/N: MS21043-08


Name:NUT
P/N:MS21043-3


Name: NUT PLATE
P/N: MS21059L08


Name:LOCK NUT
P/N:MS21059L3


Name: CLIP
P/N:MS21256-1


Name:CLIP
P/N: MS21256-2


Name: PACKING
P/N: MS28778-6


Name: WASHER
P/N: NAS1149C0316R


Name: WASHER
P/N: NAS1149C0432R


Name: WASHER
P/N: NAS1149D0332J


Name: WASHER
P/N: NAS1149D0332K


Name: WASHER
P/N: NAS1149D0363H


Name: WASHER
P/N: NAS1149D0363J


Name: WASHER
P/N: NAS1149DN416HName: WASHER
P/N: NAS1169-10L


Name: WASHER
P/N: NAS1169-8L


Name: WASHER
P/N: NAS1169C10


Name: WASHER
P/N: NAS1169C10L


Name: WASHER
P/N: NAS1169DD10L


Name: SPLICE
P/N: NAS1388-1


Name: SPLICE
P/N: NAS1388-2


Name: SPLICE
P/N: NAS1388-5


Name:PACKING
P/N: NAS1612-6


Name:PACKING
P/N: NAS1612-8


Name: NUT
P/N: NAS1726-4E


Name: INSERT
P/N: NAS1836-3-07


Name: INSERT
P/N: NAS1836-3-11


Name: NUT
P/N: NSA5050-3


Name: NUT
P/N: NSA5050-5


Name: NUT
P/N: NSA5075-6


Name: WASHER
P/N: NSA5149-4


Name: WASHER
P/N: NSA5304-82A


Name: WASHER
P/N: NSA5368PD10A


Name: WASHER
P/N: NSA5368PD416A


Name:NUT
P/N: NSA5470-4K7


Name:NUT
P/N: NSA5472-4K7


Name:NUT
P/N: NSA5474-3K7


Name: WASHER LOCK
P/N: NSA55144-001


Name: CLAMP
P/N: NSA5516-08ND


Name:TERMINAL
P/N: NSA936501TA1003


Name:TERMINAL
P/N: NSA936501TA1404


Name:TERMINAL
P/N: NSA936501TA1601


Name:TERMINAL
P/N: NSA936501TA1603


Name:TERMINAL
P/N: NSA936501TA1604


Name:TERMINAL
P/N: NSA936507TG1002


Name:TERMINAL
P/N: NSA936507TG1003


Name:TERMINAL
P/N: NSA936507TG1004


Name: WIRE CAP
P/N: NSA936604CA0931


Name: NUT
P/N: PH29551-4


Name:NUT
P/N:PH52574-5


Name: SEALANT
P/N: PR1440B1/2


Name: PACKING
P/N: S9413-010


Name: PACKING
P/N: S9413-012


Name: INSERT
P/N: SL2748-3S


Name: INSERT
P/N: SL601-3-3S


Name: INSERT
P/N: SL601-3-4S


Name: INSERT
P/N: SL606-3S


Name: INSERT BLIND
P/N:SL618-3A


Name: WASHER, KEY
P/N: STD3023K2


Name: CAP
P/N: TRVC5


Name: PACKING-PREFORMED
P/N: VL1002GE1-017


Name: SEAL
P/N: VL3101


شرکت ساخت قطعات هواپیمای
طراحی و ساخت سیستم های هواپیمایی
021222222022
info@testttt.com


 

Hide Main content block

مقالات

در این مقاله سعی داریم شما را با بیمه های هواپیما
در سه ماه نخست سال 2018 شرکت هواپیمایی پگاسوز ،
همچنان که شرکت های کوچک هواپیمایی در طی سال های
بزرگترین تشکیلات هواپیمایی در جنوب شرق آسیا به
بزرگترین تشکیلات هواپیمایی در جنوب شرق آسیا به

درباره ما

29 شهریور, 1398
5796
  توسعه  امن ، ايمن ، کارآمد ، اقتصادي و پايدار صنعت حمل و نقل هوايي کشور   توسعه ايمني انجمن تلاش خواهد کرد تا با ترغيب و مساعدت در اجراي سيستم مديريت ايمني در شرکتهاي هواپيمايي به ارتقاء سطح ايمني حمل و نقل هوايي کشور ياري رسانده و به ترويج فرهنگ ايمني اهتمام ورزد. توسعه ...

اخبار


29 شهریور, 1398
27
لوفت هانزا طیف وسیعی از لوازم زندگی و مبلمان خانگی ساخته شده از قطعات و ضایعات هواپیما را رونمایی کرد. این شرکت به کارشناسان بازیافت خود دستور داده که از قطعات هواپیماهای اسقاطی مجددا استفاده کنند . این مجموعه با همکاری لوفت هانزا و لوفت هانزا تکنیک ایجاد شده است.برای مثال ، قطعات غیر معمول مبلمان ...

مقالات


29 شهریور, 1398
44
در این مقاله سعی داریم شما را با بیمه های هواپیما آشنا کنیم . بر این اساس اصول کلی به دور از اصطلاحات فنی را با هم یاد می گیریم . روند ارزش گذاری قیمت هواپیما چگونه است؟در مورد بیمه نامه های هواپیما، چون روند مشخصی برای قیمت گذاری هواپیما وجود ندارد و کسی نمی تواند قیمت دقیق یک هواپیما را تعیین ...
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…