چهارشنبه, 17 تیر 1394 ساعت 00:45

شرایط عضویت

  عضویت درانجمن شرکت های هواپیمایی و بر اساس ماده 5 اساسنامه انجمن به قرار زیر می باشد :

 عضویت کلیه شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری  واجد شرایط در انجمن صنفی آزاد است.

 1. تابعيت ايران
 2. .شاغل در صنعت حمل و نقل هوایی بار یا مسافر ( شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری ) در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبراز قبیل اساسنامه مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری
 3. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي
 4. پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب
    
 •   تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
 •   تبصره 2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد . تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.
 • تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .       

اخبار هواپیمایی

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…