انجمن از طریق انجام فعالیت ذیل به منافع صنفی شرکت های هواپیمائی عضو یاری می رساند:
 1. پیگیری منافع جمعی و نقطه نظرات صنفی شرکتهای هواپیمایی
 2. تبادل نظر و تعامل با دستگاههای اجرایی ، قوای سه گانه کشور ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاقهای بازرگانی ، صنایع و معادن و تعاون ونظایر آنها بمنظور ارایه نقطه نظرات کارشناسی و تعقیب منافع و اهداف صنفی اعضاء
 3. کوشش در جهت رشد و توسعه و رونق صنعت هواپیمایی ایران و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات مربوطه از جمله قوانین برنامه توسعه کشور
 4. دفاع از حقوق شرکتهای هواپیمایی عضو
 5. گسترش همکاریهای فنی ، عملیاتی ، بازرگانی و اقتصادی شرکتهای هواپیمایی عضو در جهت رشدو تعالی آنها و نیز استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل اعضاء و ارتقاء بهره وری شرکت
 6. پیشگیری از رقابت مضره میان شرکتهای عضو
 7. نمایندگی قانونی شرکتهای عضو در قالب شخصیت حقوقی انجمن و با ماهیت بخش خصوصی و حضور در مجامع ، مراکز ، گردهمایی ها ، شوراها ( از جمله شورایعالی هواپیمایی کشوری) و سخنگویی مواضع اعضاء
 8. انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی و ارایۀ نتایج آنها به اعضاء جهت بهره گیری
 9. اطلاع رسانی از شرایط صنعت هواپیمایی و اعضاء و ایجاد بستر لازم برای بررسیهای اقتصادی ، تجاری و فنی و عملیاتی توسط شرکتها و متقاضیان در جهت رشد و توسعه صنعت
 10. نظارت بر کیفیت خدماتی که شرکتهای هواپیمایی به مشتریان و مسافران ارایه می نمایند و تلاش در جهت ارتقاء آنها برابر مقررات یاتا و ایکائو
 11. سترش و رشد حمل ونقل هوایی ، بازرگانی کشور .
 12. کمک به رونق صنعت حمل و نقل با محلوظ داشتن ظرفیت قابل ارائه ناوگان هوایی کشور
 13. ایجاد هماهنگی و تعیین خط مشی مناسب در بهره وری و سرویس دهی مطلوب حمل ونقل هوایی و جلب رضایت مسافرین.
 14. به کارگیری رهنمودها و خط مشی های ارائه شده توسط مدیران عامل شرکت های هواپیمایی و هلیکوپتری در تقویت امر عملیاتی و انجام پروازهای برنامه ای و غیر برنامه ای .
 15. هماهنگی همه جانبه در اجرای مقررات هواپیمایی کشوری و ایکائو.
 16. ایجاد رابطه صحیح و مناسب و منطقی با هواپیمایی کشوری در جهت تقویت امور مربوط به صنعت حمل و نقل هوایی و امور عملیاتی و ایمنی پروازها.
 17. استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات فرودگاهی و به کارگیری اصل صرفه جویی و کاهش هزینه ها.
 18. تقویت همکاری در زمینه حمل ونقل هوایی بین شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری.
 19. اتخاذ تدابیر لازم جهت تبادل اطلاعات هواپیمایی در زمینه های مختلف .
 20. ارتقاء تفاهم بیشتر بین شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری با تاکید بر روابط مناسب و منطقی بین شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری .
 21. تبادل اطلاعات و اتخاذ راه حل های مناسب و منطقی با نزدیک تر کردن حمل و نقل در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری .
 22. تدوین طرح های کسب و کار در حوزه صنعت هوانوردی
 23. تحقیق و پژوهش در زمینه مسایل مرتبط با صنعت حمل و نقل هوایی
 24. اخذگزارش عملکردعملیاتی بازرگانی ومالی اعضاءوتهیه گزارشهای تحلیلی ازصنعت حمل ونقل هوایی
 25. تعامل و مبادله اطلاعات و تجارب با سایر انجمن ها و نهادهای مشابه در سطح بین المللی به منظور ارتقاء کارائی و توانمندی شرکتهای هواپیمائی در حوزه های مختلف

 عضویت در این انجمن با توجه به منافعی که برای اعضا دارد مستلزم هماهنگی و همکاری جمعی با سایر اعضا بوده و بر اساس تقاضای آنها و پذیرش اعضای هیأت مدیره میسر است .اعضاء نیز بر اساس اساسنامه انجمن مسئولیت های خویش را عملی می سازند.