ارزشهای حیاتی تجهیزات کیترینگ

اسپايس بر گرفته از پنج حرف واژه انگليسي به معني "تجهيزات كيترينگ نوآورانه فضا" است.  اين تجهيزات اول بار در دهه 1970 براي نخستين هواپيماهاي پهن پيكر ساخته شدند.

كارخانه هواپيماسازي ايرباس در اين خصوص مي گويد : با این تجهیزات، آشپرخانه هواپيما كوچكتر، سبك تر و کاراتر خواهد بود. محاسبه ايرباس نشان مي دهد وزن يك هواپيماي پهن پيكر با ظرفيت 250 تا 300 مسافر، نزديك به 400 تا 600 كيلوگرم كمتر خواهد شد. كاهش وزن در ايرباس 380 به يك تن خواهد رسيد. با توجه به كاهش وزن و  صرفه جويي در فضا مي توان به جاي تجهيزات كيترينگ  صندلی قرار داد.

نكته مهم

شركت هاي هواپيمايي هميشه سعي كرده اند تا زمان توقف هواپيما براي نظافت، شارژ و تخليه كيترينگ را كاهش دهند. به همين دليل ايرباس با استفاده از يك هواپیمای ايرباس 330 و صندلي هاي  معمولي ، تاثير طراحي گالی هواپيما بر زمان آماده سازي هواپيما براي پرواز بعدي را آزمايش کرد. چند شركت سازنده تجهيزات كيترينگ  و شركت هايي كه خدمات كيترينگ  ارايه مي كنند در اين آزمايش شركت داشتند.

بارگيري وسايل كيترينگ از انتهاي هواپيما نقش مهمي در زمان آماده سازي هواپيما دارد. به همين دليل يك گالي كامل در كنار درب شماره 4 هواپيما نصب كردند تا زمان بارگيري و آماده سازي هواپيما را محاسبه كنند. در حال حاضر همه چرخ دستي ها بايد به صورت جداگانه جابجا و به هواپيما منتقل شوند ولي با اجراي طرح اسپايس كه تنها جعبه ها منتقل مي شوند، لزومي به اين كار نيست. در اين آزمايش ها انواع  گوناگون طرح ها و چيدمان ها آزمايش شدند تا كمترين  زمان براي بارگيري اندازه گیری شود. هدف اصلي از انجام اين آزمايش ها دست يافتن به معيار زماني بارگيري كيترينگ است. در حال حاضر شركت هاي هواپيمايي با توجه به نوع  كيترينگ و اقلام آن، زمان جداگانه را براي آماده سازي هواپيماهاي خود مشخص مي كنند.

يكي ديگر از شاخص های اين آزمايش ها ، ارايه خدمات در حين پرواز بود. براي همين منظور از تعدادی ميهماندار براي ارزيابي كيفيت ارايه  خدمات استفاده شد. ميهمانداران اظهار كردند كه با تجهيزات كيترينگ اسپايس ارايه ای آسان تر صورت مي گيرد. نخست با استفاده از تجهيزات معمولی خدمات ارايه شد و سپس ميهمانداران به ارايه خدمات با استفاده از تجهيزات اسپايس در زمانی كوتاهتر پرداختند.

يكي ديگر از شاخص هاي اين آزمايش ها جداسازي زباله ها در حين پرواز است. جداسازي زباله ها با تجهيزات معمولی (استفاده از چرخ هاي دستي رایج) دشوارتر است، به همين دليل ناظران اين آزمايش ها در پي يافتن شيوه هاي مناسب و كارساز براي جداسازي زباله پروازها هستند. گفته مي شود كه تنها در فرودگاه هيترو لندن روزانه 70 تن زباله به محل دفن زباله منتقل مي شود. در صورت جداسازي غذا با اقلام بازيافتي در حين پرواز، پسماندهاي غذايي براي توليد انرژي به مركز سوزاندن زباله در فرودگاه منتقل مي شود.

براي جداسازي زباله ها از كيسه  هاي مشخصي استفاده مي شود . هر كدام از اقلام بازيافتي در كيسه هاي رنگي خاصي ريخته مي شود. جاسازي اين كيسه ها در تجهيزات كيترينگ اسپايس خيلي سريعتر و ساده تر است. چرخ دستي تاشو از بالا باز مي شود و ميهمانداران به راحتي مي توانند كيسه را در آن قرار دهند.

ادغام و هماهنگي

معرفي و ارايه استاندارد جديد تجهيزات كيترينگ مي تواند مشكلاتي را در حين ادغام اين تغييرات به دنبال داشته باشد. به ويژه زماني كه هواپيماي مورد نظر با هواپيماي ديگري عوض شود.

بررسي ها نشان مي دهد كه 55 درصد شركت هاي هواپيمايي اروپا و امريكايي شمالي بيش از يك نوع گالی در ناوگان خود دارند، به عبارت ديگر بعضي از هواپيماها به سامانه معمولی و بعضي ديگر به سامانه اسپايس مجهزند. البته در سامانه معمولی انعطاف پذيري لازم براي استفاده از چرخ دستي هاي مختلف وجود دارد.

شركت هاي هواپيمايي كه از دو استاندارد مختلف سامانه كيترينگ استفاده مي كنند، در 4/0 درصد موارد مجبور مي شوند هواپيما ها را جايگزين يكديگر كنند. اگر هواپيماهاي جايگزين شده از يك نوع باشند اشكالي پيش نمي آيد ولي در بعضي از موارد شركت مجبور مي شودبنا به دلايلي هواپيما را با تایپ ديگري جايگزين کند كه در اين صورت اگر يكي از هواپيماها داراي تجهيزات اسپايس باشد، مشكلاتي بروز خواهد كرد.

در صورتي كه هواپيماي جايگزين شده داراي تجهيزات اسپايس باشد، بايد همه اقلام كيترينگ دوباره چيده شود. همين مسئله باعث 3 ساعت تاخير و هزينه اي نزديك به 60 هزار دلار خواهد شد. آمار ايرباس نشان مي دهد كه هر هواپيماي پهن پيكر تنها يك بار در سال با چنين مشكلي روبرو خواهد شد ولي استفاده از سامانه تجهيزات كيترينگ اسپايس مزاياي بسياري در بردارد كه حتي با وجود مواردي كه در بالا ذكر شد، باز هم مي تواند توجيه اقتصادي قابل قبولي داشته باشد.

كاهش وزن هواپيما، كاهش مصرف سوخت و افزودن صندلي هاي بيشتر در فضايي كه قبلا براي جا دادن تجهيزات كيترينگ معمولي اختصاص يافته بود ده برابر هزينه ناشي از تاخيري كه ذكر شد، صرفه جويي اقتصادي براي شركت خواهد داشت.

در حال حاضر بسياري از شركت هاي هواپيمايي اظهار مي دارند در مقايسه با هزينه اي  كه بايد براي تعويض تجهيزات كيترينگ صرف كنند، هزينه تاخيرهاي ناشي از جايگزين كردن هواپيما با هواپيماي ديگري كه تجهيزات يكساني ندارد ناچيز  مي باشد. به همين دليل حتي زماني كه دو شركت با يكديگر ادغام مي شوند، هيچ گونه يكسان سازي در تجهيزات كيترينگ صورت نمي گيرد ولي اگر هزينه يكسان سازي يك بار صورت گيرد، مشكلات و دردسرهاي فراواني را از سر راه حذف خواهد كرد. البته اين مسئله، علاوه بر كاهش هزينه هاي بعدي خواهدبود.

كاهش دردسر

مزاياي مجهز كردن هواپيماها  به سامانه هاي جديد تجهيزات كيترينگ فراتر از كاهش وزن و صرفه جويي در فضا مي باشد. آسيب ديدگي در گالی هواپيما، بيشترين درصد آسيب ديدگي درحين كار براي ميهمانداران را در بر دارد. با استفاده از ميز انتقال اسپايس ديگر احتياجي به بلند كردن چرخ هاي دستي نيست. در اين صورت از آسيب ديدگي ناشي از آزاد كردن چرخ هاي دستي كه به صورت عمودي گير كرده اند خبري نخواهد بود.

يكي ديگر از مزاياي سامانه اسپايس، كاهش فعاليت ميهمانداران است. در سامانه تجهيزات اسپايس، ميهمانداران مجبور نيستند بطري هاي نوشيدني ها را از بسته بندي خارج و در كشو و سپس روي چرخ دستي قرار دهند.

يكي از ناظران اين آزمايش ها مي گويد زماني كه هواپيما به ارتفاع مناسب مي رسد، ميهمانداران از صندلي خود بلند مي شوند و به محل آماده سازي كيترينگ مي روند. سپس پرده ها بسته مي شود و سر و صداي زيادي مانند باز و بسته شدن درب كشو و حركت تجهيزات به گوش مي رسد.  پس از 10 الي 15 دقيقه ميهمانداران به همراه چرخ دستي هاي خود از پشت پرده بيرون مي آيند ولي با وجود اسپايس احتياجي به اين همه جنب و جوش نيست. زيرا همه چيز به وسيله  مسئول كيترينگ در جعبه ها  چيده و آمده شده است. كافي است تا ميهماندار جعبه را روي چرخ دستي ويژه قرار دهد و براه بيفتد. حتي در شركت هايي كه بليت هاي ارزان قيمت مي فروشند، ميهمانداران در حين پرواز زمان بيشتري براي فروش اقلام ارايه شده مانند غذا و نوشيدني خواهند داشت.