پاویون انجمن در ایروپرشیا

انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران در نمایشگاه ایروپرشیا شرکت کرد . این نمایشگاه از 24 تا 27 شهریور در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد . پاویون انجمن در مساحتی بالغ بر 300 مترمربع میزبان تمامی اعضای خود در نمایشگاه ایروپرشیا بود .

تمامی شرکتهای هواپیمایی عضو انجمن در این رویداد بین المللی حضور یافتند . کانترهای شرکتهای هواپیمایی در پاویون از جمله شلوغ ترین فضاهای نمایشگاه بود و مورد استقبال متخصصین و مردم قرار گرفت . این تجربه نخستین کار مشترک تمامی اعضا برای حضور در نمایشگاه های تخصصی بود که آثار و بازخوردهای مثبتی به همراه داشت .