گزارش تصویری اولین گردهمایی انجمن شرکت های هواپیمایی ایران . سوم اسفند 1395 فرودگاه مهرآباد 

 IMG 5424  

IMG 5734

IMG 5752

IMG 5901

IMG 6000

IMG 6066

اعضای انجمن

logos