همگرایی بیشتر ارکان هوایی

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی خواستار برگزاری نشستها و جلساتی به منظور ایجاد همگرایی بیشتر میان ارکان صنعت هواپیمایی کشور در جهت خدمات رسانی بهتر به مردم شد.

مقصود اسعدی سامانی در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه ایروپرشیا، «شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران» و «شرکت های هواپیمایی» را به عنوان ارکان مهم صنعت هواپیمایی کشور معرفی کرد و گفت: این سه رکن اصلی و ملزومات اساسی صنعت هواپیمایی کشور هستند که اگر وجود نداشته باشند در واقع صنعت هواپیمایی شکل نمیگیرد؛ چراکه بستر فعالیتها از سوی این مجموعهها فراهم میشود.

وی بر همگرایی بیشتر فعالان این صنعت تاکید کرد و افزود: با وجود اینکه در بین دست اندرکاران و فعالان این صنعت همگرایی وجود دارد اما باز هم به منظور افزایش و بهبود این همگرایی و رفع بسیاری از مشکلات موجود در این صنعت نیازمند برگزاری جلسات و نشستهای مؤثر است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه در سالهای گذشته تحریمهایی ظالمانهای به کشور تحمیل شد،گفت: با وجود کمبود امکانات در داخل کشور و محدودیتهایی که از بیرون به کشور تحمیل میشود، صنعت هوایی کشور با بهرهگیری از افراد متخصص و کارشناسانی که میتوان آنها را «سربازان گمنام» صنعت هوایی کشور نامید، در حال ارائه خدمات به مردم و مسافران است.

 

او همچنین با اشاره به اینکه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نقش مهمی در پیشرفت صنعت هوایی کشور دارد از فعالیتها و تلاشهای این شرکت برای بهبود خدماترسانی به مردم تشکر و قدردانی کرد و گفت: رسالت و فلسفه فرودگاهها ارائه خدمات به مردم است و به منظور دستیابی به این هدف، باید دست به دست هم داد و خدماتی مطلوب و با کیفیت بیشتر را به مردم ارائه داد.